Ordbok

Akronymer är vanligt förekommande inom IT. Många begrepp är långa och det skulle bli omständigt att behöva säga hela ordet varje gång det används, speciellt då en del av dessa termer används förhållandvis frekvent i vissa sammanhang.

a

API

Application Programming Interface. Ett API kan kort beskrivas som ett system där ett eller flera program (applikationer) "pratar" med varandra genom antingen ett delat bibliotek eller någon annan form av gemensam nämnare.

b

Backendutveckling

Utveckling för saker som sker "under motorhuven", t.ex. databaser och infrastruktur.

c

CMS

Content Management System. Ett CMS används för att strukturera och förenkla underhållet av information. Wordpress är kanske det mest kända CMS idag, men det finns andra t.ex. Drupal osv.

CMYK

Cyan Magenta Yellow Key (color). Det är en färgmodell som används för fyrfärgstryck.

CSS

Cascading Style Sheets, stilmall på svenska. CSS är ett kodspråk som används för att beskriva utseendet på fördefinierat innehåll i strukturerade dokument, t.ex. HTML.

f

Frontendutveckling

De synliga delarna av en hemsida eller app, d.v.s. vad en besökare kommer att se när de kommer till en hemsida.

Fullstackutveckling

Både front- och backendutvecklingen av en hemsida, t.ex. sätta upp databaser, APIer (backend) och samtidigt bygger den synliga delen av en hemsida för besökare (frontend).

h

HTML

HyperText Markup Language. HTML anger ett dokuments struktur (rubriker, styckeindelning, bilder osv.) och metainformation (språk, författare, plats i en hierarki). HTML tillåter också att man infogar information från externa dokument av andra typer t.ex. JS och CSS.

j

JS

Javascript. JS är ett dynaiskt skriptspråk som ger utvecklare möjligheten att manipulera information i strukturerad data, så som HTML, i samband med interaktioner av besökare på en webbsida. Ex. när en besökare klickar på "skicka" i ett kontaktformulär tillåter JS att manipulera utseendet på formuläret vilket talar om för besökaren att någonting händer (till viss del hör detta även ihop med UX). Numera kan JS även implementeras i andra program än webbläsare t.ex. med Node.js, där utvecklare kan använda JS på serversidan (backend) för att kunna arbeta mot databaser, skicka e-post-meddelanden osv.

p

PMS

Pantone Matching Systemt. Pantone är ett färgsystem för dekorfärger där varje färg representeras av ett unikt namn och/eller nummer. Det används inom tryck, för att säkerställa att du som beställare vet vilken färg du kommer få på slutprodukten.

s

SEO

Search Engine Optimization, på svenska sökmotoroptimering. Detta är ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer, t.ex. Google eller Bing.

u

UX

User Experience, på svenska användarupplevelse. UX handlar om att förstå sina kunder/besökare. Vad som gör deras besök på din webbsida eller beställning av din tjänst osv en bra upplevelse. Det kan vara allt från att justera en layout som är mer logisk i ett köpflöde, till att minska antal klick innan de får den information de söker. UX kan baseras på erfarenhet av design/utveckling, likaväl som beteendevetande och liknande bakgrund.

UI

User Interface, på svenska användargränssnitt. En UI-designers arbete handlar om vad en besökare ser, layout, storlek på t.ex typsnitt och knappar, ikoner osv. I små till medlestora projekt tar normalt en UX-designer även rollen som UI-designer då dessa två roller är i många avseenden väldigt närbesläktade.

v

Vektorgrafik

Kallas även för "objektgrafik" i vissa sammanhang. En vektorgrafik består av koordinater och geometriska objekt, istället för pixlar som används för rastergrafik. Detta gör bl.a. att vektorgrafiker lämpar sig bra för t.ex. logotyper och andra enklare bilder då dessa är oändligt skalbara utan kvalitetsförlust.